Kapelle

Kapelle

Nordseite

Nordseite

Eingang

Eingang

Monument

Monument

Denkmal

Denkmal

 

 

 

 

 

 
Anhang 1 (3)1

Südseite

IMG_1149